მიწოდების პოლიტიკა

მიწოდების პირობები

Technomall.ge გთავაზობთ მიწოდების საუკეთესო სერვისს მთელი საქართველოს მასშტაბით. მიწოდებას უზრუნველვყოფთ როგორც onway-ს სწრაფი საკურიერო სერვისით, ასევე ჩვენ თავად ვახდენთ მიწოდებას ცენტრალურ ქალაქებსა და რეგიონებში. თბილისში მიწოდება ხდება შეკვეთის გაფორმებიდან 2-4 სამუშაო დღეში, ხოლო ბათუმში მიწოდება ხდება შეკვეთიდან იმავე ან მეორე დღეს.
რეგიონებში კი მიწოდების ვადა 2-5 სამუშაო დღეა, ლოკაციის მიხედვით.

Technomall.ge იღებს ვალდებულობას მიწოდება მოახდინოს შეკვეთისას მითითებულ მისამართზე. პროდუქტის ჩაბარება შეუძლია ნებისმიერ პირს,რომელიც იქნება მითითებულ მისამართზე. მისამართზე პროდუქტის ჩაბარება ხორციელდება შეკვეთის უნიკალური კოდის საფუძველზე, შესაბამისად პროდუქტის მიმღები ვალდებულია technomall.ge-ს ავტორიზებულ პირს წარუდგინოს შეკვეთის უნიკალური კოდი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. კურიერი დაგიკავშირდებათ წინასწარ და შეგითანხმებთ დეტალებს.

პროდუქტის მოტანის შემთხვევაში technomall.ge-ს ავტორიზებული პირი წარმოგიდგენთ შპს “ტექნო მოლი“ (შემდგომში technomall.ge) საგარანტიო ტალონს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და მიღება-ჩაბარების აქტს, რომელიც ხელმოწერით უნდა დადასტურდეს მიმღების მიერ. მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერამდე მიმღები ვალდებულია ვიზუალურად დაათვალიეროს პროდუქტი. მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერის მომენტიდან პროდუქტი ითვლება ჩაბარებულად და არ მიიღება მომხმარებლის რაიმე პრეტენზია.

იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის ჩაბარება არ ხდება უშუალოდ მომხმარებლის მიერ, მომხმარებელი ვალდებულია მიმღებს განუმარტოს, რომ technomall.ge-ს ავტორიზებული წარმომადგენლისთვის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიწოდება, აგრეთვე მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერა წარმოადგენს პროდუქტის მიღების აუცილებელ პირობას.

თუ მომხმარებლის მიერ მითითებული მისამართი არასწორია ან/და ვერ ხერხდება მომხმარებელთან დაკავშირება შეძენილი ნივთი დაუბრუნდება technomall.ge-ს და აღარ განახორციელებს ხელმეორედ პროდუქტის ტრანსპორტირებას.

მიწოდება თბილისში

 • პროდუქციას მოგაწვდით დედაქალაქის ნებისმიერ წერტილში;
 • მიწოდების ვადაა 2-4 სამუშაო დღე;

მიწოდება ბათუმში

 • პროდუქციას მოგაწვდით ბათუმის ნებისმიერ წერტილში
 • მიწოდების ვადაა 1-2 სამუშაო დღე;

მიწოდება რეგიონებში

 • პროდუქციას მოგაწვდით საქართველოს ნიბისმიერ წერტილში;
 • მიწოდების ვადაა 2-5 სამუშაო დღემდე;

მიწოდების ზოგადი პირობები

 • 15:00 საათამდე განთავსებული შეკვეთების ჩაბარება დაიწყება მომდევნო
  სამუშაო დღეს;
 • პარასკევს 15:00 საათის შემდეგ და შაბათ-კვირას (დღის ნებისმიერ მონაკვეთში) განთავსებული შეკვეთების ჩაბარება დაიწყება ორშაბათიდან;

მიწოდების ღირებულება

 • 100₾ და მეტ შენაძენზე მიწოდება არის უფასო;
 • 100 ლარზე ნაკლებ თანხიან შენაძენზე ფასი დაანგარიშდება წონის მიხედვით:

1) 5 ლარი – 5 კგ-მდე;

2) 5-დან 25 კგ-მდე 10 ლარი;

3) 25 კგ-დან ზემოთ 20 ლარი;